S3 Company ще участва в Peering days ‘23
2023-03-16 06:07:42

S3 Company ще участва в Peering days ‘23

Представители на S3 ще вземат участие в Peering Days - международна конференция на експерти, основно насочена към мрежови инженери, пиъринг координатори, интернет доставчици, облачни администратори и оператори на центрове за данни в района на Централна и Източна Европа. Програмата на събитието съчетава технически семинари и професионални презентации с достатъчно време и пространство за социални контакти и разговори. Тази година Peering days ще...

виж повече

Юлий Нушев
Валентин Величков
Ивайло Иванов

Препоръки

Sofia Connect

Използваме услугите на S3 Company от 2018 година. За работата си с екипа можем да кажем - надеждност, гъвкавост, кратки срокове на реализация и бърза комуникация.

Юлий Нушев

Основател

Vestitel

Използваме услугата Direct to Tier 1 от S3 Company. Бърза активация, безпроблемна комуникация. Винаги наличен администратор при нужда.

Валентин Величков

Основател

Compass

Изключително доволни сме от отдалечената инженерна услуга на S3 Company. След първата ни среща, не се е налагало да посещаваме дейта центъра. Всичко става дистанционно, бързо и удобно.

Ивайло Иванов

Финансов директор